Onderhoudscontract

KIES UW SERVICEPAKKET

Om maatwerk te kunnen garanderen, geven wij u de keuze uit twee verschillende contracten.

Standaard onderhoudscontract

Preventief onderhoud, 2 beurten per jaar.
Bij tussentijdse herstellingen zullen arbeidsloon, verplaatsing en onderdelen apart in rekening worden gebracht.

Standaard Plus onderhoudscontract

Preventief onderhoud, 2 beurten per jaar.
Bij tussentijdse herstellingen zullen enkel onderdelen in rekening worden gebracht.

Wenst u meer informatie over onze verschillende onderhoudscontracten, neem dan contact op via het nummer 09/272 72 72. U kan ons ook uw vragen doormailen.

  Standaard
1
Standaard
2
Standaard
Plus
Onderhoud per jaar.
1 2 2
Het afstellen en smeren van de onderdelen die hiervoor in aanmerking komen.
Leveren van de gepaste smeermiddelen, olie en klein materiaal.
Het reinigen van het loopwerk en bewegende delen.
Het verrichten van kleine herstelwerkzaamheden tijdens het onderhoudsbezoek, voor zover hiervoor geen demontage van onderdelen noodzakelijk is.
Nazicht van de elektrische en mechanische veiligheidsonderdelen.
La vérification des sécurités électriques et mécaniques.
De reiskosten, alsook de reis- en werkuren.
Alle herstellingen tijdens de normale werkuren (binnen de 48 uur).
Nieuw te leveren onderdelen.
Het herstellen van schade veroorzaakt door glasbreuk.
Het herstellen van elektrische installaties die niet tot de Tormax deuraandrijving behoren.
Het herstellen van defecten die veroorzaakt werden door componenten vreemd aan de Tormax deuraandrijving.
Het vervangen van noodbatterijen.
Het herstellen van verouderd materiaal waarvan er geen onderdelen meer verkrijgbaar zijn.
Het herstellen van beschadiging veroorzaakt door ongelukken of abnormaal gebruik.
Wijzigingen van de eigenschappen.