Vluchtwegen en nooduitgangen

Veilige vluchtwegen

In geval van nood, moeten de vluchtende personen altijd op een snelle en efficiënte manier het gebouw kunnen verlaten of een veilige zone kunnen betreden en dit zonder gehinderd te worden door een of ander obstakel.
De automatische deuren vervullen hierin een cruciale taak. Ze bieden niet alleen het comfort van een gewone automatische deur maar maken in geval van nood de doorgang in enkele seconden vrij. Over het algemeen worden vluchtdeuren niet vergrendeld tijdens de openingsuren, ze moeten manueel geopend kunnen worden in de richting van de vluchtweg.

Voor vluchtwegen en nooduitgangen biedt TORMAX zowel mechanische als elektronische oplossingen.

  • Mechanische oplossing: break-out; de deurvleugels gaan in elke positie manueel open en dicht
  • Elektronische oplossing: twee onafhankelijke systemen zijn op elkaar afgestemd voor de noodopening