Engagement voor mens en milieu

Waar wij waarde aan hechten - en waarop u kunt vertrouwen

Als bedrijf met een jarenlange traditie vinden wij het vanzelfsprekend om niet alleen naar onze aandeelhouders toe maar ook ten opzichte van het milieu verantwoordelijk te ondernemen.

Wij leveren graag een eigen bijdrage zodat ook komende generaties kunnen opgroeien in een wereld waarin levenskwaliteit is gegarandeerd.

Duurzaam handelen, dat betekent voor ons dat wij oplossingen ontwikkelen die zich kenmerken door kwaliteit en efficiency en de natuurlijke resources ontzien.

Ons engagement voor mens en milieu weerspiegelt zich dan ook in onze volledige waardeketen:

  • Ontwikkeling en inkoop
  • Productie
  • Verpakking en transport
  • Producttoepassing
  • Recycling

Geniet van de zekerheid dat een keuze voor TORMAX producten ook een keuze is voor de zorgvuldige omgang met ons milieu.